9.12.11

ലിൻകു ചോദിയ്ക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, പിടിയ്ക്കരുത്


ലിൻകു ചോദിയ്ക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, പിടിയ്ക്കരുത്
ഈയിടെയായി സാമൂഹ്യ വല നിർമ്മാണ ശാലകളിൽ (Social Networking Sites)
വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളേക്കുറിച്ച്, ഒരു ചെറിയ തുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലിരുന്നാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്.
നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ലിൻകു ചോദിച്ചാൽ, “ലിൻകില്ല” എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ, വേഗം നടക്കണം. ഈശ്വരവിശ്വാസി ആണെൻകിൽ, “അർജുനൻ,ഫൽഗുനൻ, രാമനാരായണൻ” എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചത്തിൽ ഉരുവിടുന്നത്, നടക്കുമ്പോൾ തട്ടി വീഴാതിരിയ്ക്കാൻ സഹായിയ്ക്കും.
ഇനി, നിങ്ങൾ ഒരു യുക്തിവാദി ആണെൻകിൽ, എത്രയും പെട്ടന്ന് നിങ്ങളുടെ കീശയിൽ നിന്നും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് ( i phone  ഉണ്ടെൻകിൽ അത്യുത്തമം ) അതിൽ ചാർജ്ജുണ്ടെൻകിൽ പോലീസ് സഹായത്തിനായി 999 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ... ഡാ, മച്ചൂ (Happy Birthday to Nandu Mon)

10.12.11, ഇന്ന് എന്റെ മൂത്ത മച്ചുനൻ  നന്ദു മുരളീധരന്റെ ജന്മദിനം. ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ നന്ദുമോൻവിഷ് യൂ മെനി മെനി ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേയ്സ്ഡാ, മച്ചൂ..ഉമ്മഉമ്മ.


( ഇൻസെറ്റിൽ, അമ്മ ഉള്ളി അരിയുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിയ്ക്കുന്ന അനന്തുവും നന്ദുവും. 2010 ലെ  ഒരു ഓണക്കാലത്ത് ഏടുത്ത ചിത്രം.തത്ത്വജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കീറിമുറിച്ച്, പൊളിച്ച് അടുക്കി കഴിയുമ്പോൾ, ഉള്ളി പൊളിച്ചുതീരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശൂന്ന്യത അനുഭവവേദ്യമാകുമെന്ന്  അമ്മ പറഞ്ഞുതരാറുണ്ടായിരുന്നത് ഈയവസരത്തിൽ ഓർത്തുപോയി. ആരെൻകിലും എന്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ചു കാറ്റു നിറച്ച് ഒരു ബലൂൺ പോലെ ഒന്നു വീർപ്പിയ്ക്കാമോ? ( ശ്ശ്..ശ്സൂക്ഷിച്ചു വേണം, ആ ടിന്റുമോൻ ഒരു മൊട്ടുസൂചിയും കൊണ്ട് ഇതു വഴി കറങ്ങുന്നുണ്ട്.)